Informujemy, że tradycyjna Wojewódzka Konferencja z okazji 

60. Światowego Dnia Inwalidy we Wrocławiu w 2019 roku,

odbędzie się we Wrocławiu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Walońskiej 3-5

we wtorek 19 marca 2019 roku w godz. 1000 - 1400.

Temat wiodący Konferencji to 

„Osoby z niepełnosprawnością - Dolny Śląsk – 2019”.

 zobacz zaproszenie

Światowy Dzień Inwalidy ustanowiony został przez Międzynarodową Federację Inwalidów Wojennych, Inwalidów Cywilnych i Pracy w 1959 roku.

Konferencje wojewódzkie, organizowane tradycyjnie przez Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami
w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy na Dolnym Śląsku, stanowią okazję do spotkania środowiska osób niepełnosprawnych z decydentami administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielami różnych instytucji w celu oceny aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych. Stwarzają możliwość przedstawiania władzom i społeczeństwu najbardziej palących problemów tego środowiska. Tworzą forum wymiany poglądów między przedstawicielami administracji publicznej a przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką. Służą tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski z Konferencji przekazywane są odpowiednim organom Państwa oraz zainteresowanym instytucjom i organizacjom.

Na Konferencję zapraszamy parlamentarzystów i radnych, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych oraz dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Przewidujemy udział w Konferencji około 100 osób.

Konferencji towarzyszyć będą wystawy wydawnictw rehabilitacyjnych, wystawy prac plastycznych osób niepełnosprawnych oraz występy artystyczne obrazujące dorobek terapeutyczny
i rehabilitacyjny.

Konferencję objęli honorowym patronatem:

  • Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak,
  • Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - Andrzej Jaroch,
  • Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski,
  • Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz,
  • Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk.

Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu, wraz
z innymi organizacjami i instytucjami, tradycyjnie już od wielu lat organizuje wojewódzkie obchody Światowego Dnia Inwalidy we Wrocławiu.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK) jest multidyscyplinarnym, eksperckim stowarzyszeniem społeczno-naukowym działającym kompleksowo od 59 lat (9.03.1960) na rzecz ludzi niepełnosprawnych.

Jednym z założycieli i pierwszym prezesem TWK był prof. Wiktor Dega - twórca zasad Polskiej Szkoły Rehabilitacji, przyjętych jako wzorzec i stosowanych w światowej rehabilitacji.

 

 

Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu powstał jako pierwszy i jedyny w 1960 roku terenowy Oddział TWK w Polsce i od początku swego działania (23.11.1960) aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych związanych z kompleksową rehabilitacją medyczną, zawodową i społeczną ludzi niepełnosprawnych, zaopatrzeniem w sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, kształceniem, pracą, wypoczynkiem, informacją, likwidacją barier oraz pełną integracją społeczną. Jednym z ważnych kierunków działań Towarzystwa jest profilaktyka kalectwa oraz problematyka dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Liczymy na udział Państwa w Wojewódzkiej Konferencji w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy we Wrocławiu.

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezes TWK-Wrocław

 

dr Józef Patkiewicz