Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do korzystania na swoją działalność  z 1 % odpisu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK) jest ogólnopolskim eksperckim multidyscyplinarnym stowarzyszeniem społeczno-naukowym działającym od 1960 roku na rzecz ludzi niepełnosprawnych.

Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu (TWK-Wrocław) - pierwszy terenowy Oddział TWK w Polsce - od początku swego działania (1960 r.) aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu społecznie ważnych problemów związanych z kompleksową rehabilitacją medyczną, zawodową i społeczną ludzi niepełnosprawnych, likwidacją barier, zaopatrzeniem w sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, kształceniem, pracą, wypoczynkiem i informacją oraz pełną integracją społeczną. Jednym
z ważnych kierunków działań Towarzystwa jest
profilaktyka kalectwa oraz problematyka dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Jest to szansa wspomożenia osób niepełnosprawnych, którym nasze Towarzystwo udziela wszechstronnej pomocy w pokonywaniu trudności życiowych, integracji społecznej
i godnym życiu. Nic nie tracąc – można zwielokrotnić wartość społecznej pracy wielu bezinteresownych osób, poświęcających swój czas i wiedzę dla poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.

Wystarczy 1 procent z wyliczonego podatku ZADEKLAROWAĆ na konto naszego Towarzystwa w rozliczeniu podatkowym PIT do Urzędu Skarbowego.

Będzie to szlachetny gest włączenia się w działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wpłacając nawet drobne kwoty tworzymy fundusze umożliwiające podejmowanie poważnych przedsięwzięć w zakresie terapii, rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej, a także szerokiej integracji społecznej i zawodowej.

 

PROSIMY O PRZEKAZANIE NA TEN CEL 1% SWOJEGO PODATKU
I ZACHĘCENIE DO TEGO INNYCH!

Zarząd TWK-Wrocław

 

Nasze dane:

Nazwa: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

KRS: 0000065190