Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do korzystania na swoją działalność z 1% odpisu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK) jest ogólnopolskim eksperckim multidyscyplinarnym stowarzyszeniem społeczno-naukowym działającym od 1960 roku na rzecz ludzi niepełnosprawnych.

 

Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu (TWK-Wrocław) - pierwszy terenowy Oddział TWK w Polsce - od początku swego działania (1960 r.) aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu społecznie ważnych problemów związanych z kompleksową rehabilitacją medyczną, zawodową i społeczną ludzi niepełnosprawnych, likwidacją barier, zaopatrzeniem w sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, kształceniem, pracą, wypoczynkiem i informacją oraz pełną integracją społeczną. Jednym z ważnych kierunków działań Towarzystwa jest profilaktyka kalectwa oraz problematyka dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

JEST TO SZANSA

WSPOMOŻENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRYM NASZE TOWARZYSTWO UDZIELA WSZECHSTRONNEJ POMOCY W POKONYWANIU TRUDNOŚCI ŻYCIOWYCH, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I GODNYM ŻYCIU.

NIC NIE TRACĄC – MOŻNA ZWIELOKROTNIĆ WARTOŚĆ SPOŁECZNEJ PRACY WIELU BEZINTERESOWNYCH OSÓB, POŚWIĘCAJĄCYCH SWÓJ CZAS I WIEDZĘ DLA POPRAWY SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Wystarczy 1 procent z wyliczonego podatku ZADEKLAROWAĆ na konto naszego Towarzystwa w rozliczeniu podatkowym PIT do Urzędu Skarbowego

Będzie to szlachetny gest włączenia się w działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Wpłacając nawet drobne kwoty tworzymy fundusze umożliwiające podejmowanie poważnych przedsięwzięć w zakresie terapii, rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej, a także szerokiej integracji społecznej i zawodowej.

PROSIMY O PRZEKAZANIE NA TEN CEL 1% SWOJEGO PODATKU
I ZACHĘCENIE DO TEGO INNYCH!

Nasze dane:

Nazwa: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

          Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

KRS:    0000065190