Sensory Activities for SPDZ okazji Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka odbędzie się

40. Konferencja Naukowa:

Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniu 18 listopada (piątek) 2016 r.

Celem Konferencji jest analiza sytuacji dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz wskazanie ich rodzinom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, lekarzom, rehabilitantom, pracownikom pomocy społecznej, urzędnikom i pracownikom naukowym możliwości leczenia, rehabilitacji i edukacji. Poruszana problematyka dotyczyć będzie zaburzeń integracji sensorycznej w populacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, która podkreśla też problem ich dalszych losów w okresie dorosłości i wieku senioralnego.

Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przysłać pocztą tradycyjną na adres TWK-Wrocław lub pocztą elektroniczną (zakładka kontakt) w terminie do 20.10.2016 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Oddziału TWK we Wrocławiu.


pobierz zaproszenie

download1 komunikat o konferencji ODRD

 download1 karta zgłoszenia

W programie:

  • Sesje naukowe
  • Wystawa wydawnictw rehabilitacyjnych TWK - Wrocław
  • Wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  • Wystawa sprzętu rehablitacyjnego
  • Występy artystyczne osób niepełnosprawnych
  • Materiały szkoleniowe

 

Komitet naukowy konferencji:

• prof. dr hab. Jan Bieniek – TWK-Wrocław – przewodniczący

• prof. dr hab. Eugeniusz Bolach – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

• dr Bartosz Bolach – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

• doc. dr Alina Czapiga – Uniwersytet Wrocławski

• dr Anna Maria Choińska - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

• dr Urszula Dębska – Uniwersytet Wrocławski

• dr Roman Heider - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

• prof. dr hab. Tadeusz Gerstenkorn – Łódź • dr Krystyna Gomulska – TWK-Wrocław

• prof. dr hab. Joanna Kruk-Lasocka - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

• dr Józef Patkiewicz – TWK-Wrocław

• prof. dr hab. Ludwika Sadowska – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

• prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

• prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska – Uniwersytet Wrocławski

• prof. dr hab. Jan Ślężyński – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

• prof. dr hab. Robert Śmigiel– Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

• prof. dr hab. Marek Woźniewski – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Komitet organizacyjny:

• dr Józef Patkiewicz – przewodniczący

• Józef Bartoszewicz

• mgr Teresa Chabło

• mgr Ryszard Gąsior

• mgr Waldemar Hoszkiewicz

• Bogumiła Piwowar

• mgr Genowefa Surniak

• red. Danuta Szopa-Strumpf

• dr Tadeusz Urban