EDUKACJA – KALENDARIUM - 2018

Zamieszczamy tutaj informacje o szkoleniach lub konferencjach organizowanych przez TWK-Wrocław i tych, na które zapraszani byli nasi działacze. Prosimy o przysyłanie informacji o innych szkoleniach planowanych lub odbytych.

 

  

2017.01.17

wtorek

Wrocław, Rynek 58 –Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Uroczyste noworoczne spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław - Występ artystyczny Jana Bastera z Domu Kultury „Bakara” Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowców we Wrocławiu  [JP]

2017.02.21

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław „Nowe zasady bezpłatnych świadczeń medycznych” mgr Danuta Ossowska-Tarsia [JP]

2017.03.14

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław „Wyjdź poza swój świat – wolontariat nie tylko dla zdrowych” Dominika Kuźniar [JP]

2017.03.21

wtorek

Wrocław ul. Walońska 3-5
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wojewódzka Konferencja z okazji 58. Światowego Dnia Inwalidy nt. „Osoby z niepełnosprawnością - Dolny Śląsk – 2017”. Spotkanie z administracją wojewódzką, powiatową i gminną oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi województwa dolnośląskiego. Sesje i wystawa wydawnictw rehabilitacyjnych, wystawa prac plastycznych i występy artystyczne wokalne, muzyczne. Wręczenie uczestnikom wydawnictw rehabilitacyjnych. Organizator: TWK-Wrocław i PZERiI-Wrocław [JP]

2017.04.11

wtorek

Wrocław, Rynek 58 –Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób z Chorobą Parkinsona i 200 rocznicy opisania tego schorzenia w piśmiennictwie naukowym przez Jamesa Parkinsona.

         W programie Konferencji referaty:

  • „Rozwiązywanie problemów dnia codziennego z perspektywy pacjenta i lekarza” dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
  • „Zaburzenia snu w chorobie Parkinsona” - dr n. med. Klaudia Jeżowska – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
  • Dyskusja

Organizator: Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław i Zarząd TWK-Wrocław [JP]

(James Parkinson 1755 - 1824 oraz symbol tulipana) źródło:Wikipedia

2017.04.
25-26

wtorek - środa

 Wrocław - Uniwersytet Ekonomiczny  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii”. Organizator: Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Referat: dr Józef Patkiewicz „Monitoring jakości życia osób z niepełnosprawnością” [JP]

2017.05.17

środa

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław „Czy można uciec przed drżeniem? Sposoby pozwalające zmniejszyć ryzyko choroby Parkinsona lub spowolnić jej rozwój” (II) - mgr Danuta Ossowska-Tarsia

2017.05.17

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Jakość życia osób z niepełnosprawnością – sprzęt ortopedyczny i pomocniczy” [JP]

2017.05.24

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Jakość życia osób z niepełnosprawnością – Bariery” [JP]

2017.05.31

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Jakość życia osób z niepełnosprawnością – Sytuacja prawna ON” [JP]

2017.05.31

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Jakość życia osób z niepełnosprawnością – Sytuacja prawna ON” [JP]

www.mops.wroclaw.pl; www.pfron.org.pl

2017.06.07

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Problemy wad postawy – czy Ciebie to dotyczy?” [JP]

www.mops.wroclaw.pl; www.pfron.org.pl

 

2017.06.13

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław „Rola organizacji pozarządowych w pomocy osobom niepełnosprawnym - Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław” mgr Danuta Ossowska-Tarsia, dr Józef Patkiewicz [JP]

www.mops.wroclaw.pl; www.pfron.org.pl

 

2017.06.21

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Jakość życia - kształtowanie opinii społecznej o ON” [JP]

2017.06.23-24

piątek-sobota

Bytom
ul. Chorzowska 28a,
Klub „Nurek” Bytom Europejskie Centrum Wodniackie

Kurs kadrowy instruktorów nurkowania osób niepełnosprawnych (MON) Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK (CMAS) – Józef Patkiewicz [JP]

 

2017.09.06

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Nowe problemy i rozwiązania legislacyjne nt. ON”  [JP]

www.mops.wroclaw.pl ; www.pfron.org.pl

2017.09.12

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław „Nowy model opieki szpitalnej” mgr Danuta Ossowska-Tarsia [JP]

www.mops.wroclaw.pl ; www.pfron.org.pl

2017.09.13

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Problemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi”.

 Tematy:

- niewydolność lub śmierć opiekuna

- formy pomocy:

· dzienny pobyt w ośrodku wsparcia

· całodobowe miejsca okresowego pobytu

· ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

· dom pomocy społecznej (DPS)

· rodzinne domy pomocy

· rodzina

· mieszkania wspomagane

· mieszkania chronione

·inne rozwiązania

 [JP]

www.mps.wroclaw.pl; www.pfron.org.pl

     
     

2017.09.27

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Savoir-vivre” a osoby niepełnosprawne”  [JP]

  www.mops.wroclaw.pl; www.pfron.org.pl

2017.10.04

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Rehabilitacja seksualna” [JP]

 

  www.mops.wroclaw.pl ; www.pfron.org.pl

2017.10.10

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław „Zastosowanie kinezjologii edukacyjnej w utrzymaniu sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej” Joanna Dąbrowska – terapeuta kinezjolog [JP]

  www.mops.wroclaw.pl ; www.pfron.org.pl

2017.10.18

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w aglomeracji miejskiej” [JP]

 

  www.mops.wroclaw.pl ; www.pfron.org.pl

2017.11.14

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław „Objawy psychiatryczne w chorobie Parkinsona” -

dr Elżbieta Trypka – Instytut Psychiatrii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu [JP]

  www.mops.wroclaw.pl  www.pfron.org.pl

2017.11.15

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Logistyka imprez dla osób niepełnosprawnych” [JP]

 

  www.mops.wroclaw.pl ; www.pfron.org.pl

2017.11.17

piątek

Wrocław ul. Walońska 3-5 Urząd Marszałkowski Województwa

XLI Konferencja naukowa nt. „Wady postawy – problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne” w ramach Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka ().
W programie:

- sesje naukowe,

- wystawa wydawnictw rehabilitacyjnych TWK-Wrocław,

- wystawy prac plastycznych,

- występy artystyczne,

- wręczenie uczestnikom wydawnictw rehabilitacyjnych TWK-Wrocław i certyfikatów.

Organizator: TWK-Wrocław + PZERiI Wrocław. Vide: Sprawozdanie [JP]

www.mops.wroclaw.pl ; www.pfron.org.pl

2017.11.29

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Wnioski i zalecenia w sprawie zapobiegania i korekcji wad postawy” [JP]

www.mops.wroclaw.pl ; www.pfron.org.pl

2017.12.01

piątek

Wrocław, al. IJ Paderewskiego 35,

AWF P-4 Aula

XIII Forum Integracyjne „Mieszkanie bez barier” [JP]

2017.12.02

sobota

Wrocław, Rynek 5 - Dwór Polski

XIV Seminarium „Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w VIII kadencji Parlamentu Europejskiego”. Organizator: Biuro Poselskie Lidii Geringer de Oedenberg - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej [JP]

2017.12.06

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Aktywność społeczna osób niepełnosprawnych – kryteria oceny” [JP]

  www.mops.wroclaw.pl  www.pfron.org.pl

2017.12.12

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław „Seniorze nie daj się oszukać – najczęstsze zagrożenia w życiu codziennym” mgr Danuta Ossowska-Tarsia. Wręczenie uczestnikom jubileuszowego z okazji 20 lecia Koła numeru Biuletynu „Pomost” (1/2017) [JP]

  www.mops.wroclaw.pl  www.pfron.org.pl

2017.12.20

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Spojrzenie na aktywność społeczną osób niepełnosprawnych – TWK” [JP]

  www.mops.wroclaw.pl  www.pfron.org.pl

2017.12.27

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Podsumowanie szkoleń Koła Rehabilitacji w 2017 roku” [JP]

  www.mops.wroclaw.pl  www.pfron.org.pl