EDUKACJA – KALENDARIUM - 2019

Zamieszczamy tutaj informacje o szkoleniach lub konferencjach organizowanych przez TWK-Wrocław i tych, na które zapraszani byli nasi działacze. Prosimy o przysyłanie informacji o innych szkoleniach planowanych lub odbytych.

 

 

2019.01.15

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Uroczyste noworoczne spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław ()

 • Wręczenie odznaczenia państwowego [Złoty Krzyż Zasługi dla prof. Sławomira Budrewicza. Wręczył Józef Patkiewicz]

 • Resume działalności Koła w 2018 roku

 • Występ artystyczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu

 • Poczęstunek

2019.01.25

piątek

Wrocław,

ul. Walońska 3-5,

Urząd Marszałkowski,

sala konferencyjna nr 122 (I piętro)

Spotkanie konsultacyjne w sprawie zadań, na które zostanie ogłoszony konkurs ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. Organizator: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski

2019.02.12

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław nt. „Problemy żywieniowe osób z chorobą Parkinsona” - mgr Danuta Ossowska-Tarsia – TWK-Wrocław.

 

 

2019.03.06

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław.

 1. Sprawozdanie z działalności TWK-Wrocław w 2018 roku

 2. Prezentacja Biuletynu Osób Niepełnosprawnych „POMOST” 1/2018

 3. Plan działań TWK-Wrocław w 2019 roku

 

2019.03.12

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław nt. „Opiekun osoby niepełnosprawnej – rola, zadania, problemy” - mgr Danuta Ossowska-Tarsia – TWK-Wrocław.

 

 

2019.03.13

środa

Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23, Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Sala nr 510, V p

Prelekcja z nowych wzorów ofert w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a) oraz spotkanie organizacji pozarządowych z przedstawicielami Fundacji KGHM Polska Miedź. Organizator: Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego UMWD

(Józef Patkiewicz, Bogumiła Piwowar)

2019.03.19

wtorek

Wrocław
ul. Walońska 3-5
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wojewódzka Konferencja z okazji 60. Światowego Dnia Inwalidy nt. „Osoby z niepełnosprawnością - Dolny Śląsk – 2019”. Spotkanie z administracją wojewódzką, powiatową i gminną oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi województwa dolnośląskiego. Sesje i wystawy wydawnictw rehabilitacyjnych, wystawy prac plastycznych i występy artystyczne wokalne, muzyczne osób niepełnosprawnych, wręczenie uczestnikom wydawnictw rehabilitacyjnych. Organizator: TWK-Wrocław i PZERiI-Wrocław (152 osoby)

2019.04.09

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób z Chorobą Parkinsona. Organizator: Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław i Zarząd TWK-Wrocław (50 osób).

W programie Konferencji referaty:

 1. Dystomia i kurcze mięśni w chorobie Parkinsona – co o nich wiemy
  i jak z nimi walczyć”
  - dr Paulina Papier
  - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,

 2. Wielka rola niewielkich organizmów – czy choroba Parkinsona może mieć początek w jelitach”
  – dr Justyna Oziom
  - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,

 3. Dyskusja.

 

2019.04.26

piątek

Wrocław

Bezpłatny warsztat „Wprowadzenie do księgowości dla organizacji pozarządowych”. Organizator: Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Bogumiła Piwowar)

2019.05.08

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław.

 1. Jakość życia – środowiskowe aspekty życia” Hanuza J. (red.)

 2. Monitoring jakości życia osób z niepełnosprawnością” Patkiewicz J.

2019.05.14

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław nt. „Prawdy i mity o zdrowym odżywianiu” - mgr Danuta Ossowska-Tarsia – TWK-Wrocław.

 

 

2019.05.22

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław.

Debata „Wybory do Parlamentu Europejskiego a reprezentatywność środowiska osób niepełnosprawnych”

 

 

2019.06.05

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław.

Debata „Rozwiązania legislacyjne w Unii Europejskiej a osoby niepełnosprawne”.

 

2019.06.08

sobota

Wrocław, Rynek 5,

Dwór Polski”

XVI Seminarium „Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w VIII kadencji Parlamentu Europejskiego”. Podsumowanie pracy w ciągu trzech kadencji

w Parlamencie Europejskim 2004-2019. Organizator: Lidia Geringer de Oedenberg Poseł do Parlamentu Europejskiego Wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej.

 

2019.06.11

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław nt. „Wpływ terapii tańcem na stan zdrowia i samopoczucie osób starszych” - dr Agnieszka Zygmont

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Udział wzięła Przewodnicząca Komisji do Spraw Polityki Senioralnej RMW Pani Agata Gwadera-Urlep.