EDUKACJA – KALENDARIUM - 2019

Zamieszczamy tutaj informacje o szkoleniach lub konferencjach organizowanych przez TWK-Wrocław i tych, na które zapraszani byli nasi działacze. Prosimy o przysyłanie informacji o innych szkoleniach planowanych lub odbytych.

 

2019.01.15

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Uroczyste noworoczne spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław ()

  • Wręczenie odznaczenia państwowego [Złoty Krzyż Zasługi dla prof. Sławomira Budrewicza. Wręczył Józef Patkiewicz]

  • Resume działalności Koła w 2018 roku

  • Występ artystyczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu

  • Poczęstunek

2019.01.25

piątek

Wrocław,

ul. Walońska 3-5,

Urząd Marszałkowski,

sala konferencyjna nr 122 (I piętro)

Spotkanie konsultacyjne w sprawie zadań, na które zostanie ogłoszony konkurs ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. Organizator: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski

2019.02.12

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław nt. „Problemy żywieniowe osób z chorobą Parkinsona” - mgr Danuta Ossowska-Tarsia – TWK-Wrocław.

 

 

2019.03.06

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie szkoleniowe Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław.

  1. Sprawozdanie z działalności TWK-Wrocław w 2018 roku

  2. Prezentacja Biuletynu Osób Niepełnosprawnych „POMOST” 1/2018

  3. Plan działań TWK-Wrocław w 2019 roku

 

2019.03.12

wtorek

Wrocław, Rynek 58 – Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Spotkanie szkoleniowe Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław nt. „Opiekun osoby niepełnosprawnej – rola, zadania, problemy” - mgr Danuta Ossowska-Tarsia – TWK-Wrocław.

 

 

2019.03.13

środa

Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23, Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Sala nr 510, V p

Prelekcja z nowych wzorów ofert w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a) oraz spotkanie organizacji pozarządowych z przedstawicielami Fundacji KGHM Polska Miedź. Organizator: Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego UMWD

(Józef Patkiewicz, Bogumiła Piwowar)

2019.03.19

wtorek

Wrocław
ul. Walońska 3-5
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wojewódzka Konferencja z okazji 60. Światowego Dnia Inwalidy nt. „Osoby z niepełnosprawnością - Dolny Śląsk – 2019”. Spotkanie z administracją wojewódzką, powiatową i gminną oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi województwa dolnośląskiego. Sesje i wystawy wydawnictw rehabilitacyjnych, wystawy prac plastycznych i występy artystyczne wokalne, muzyczne osób niepełnosprawnych, wręczenie uczestnikom wydawnictw rehabilitacyjnych. Organizator: TWK-Wrocław i PZERiI-Wrocław (152 osoby)