Koło Rehabilitacji i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego TWK-Wrocław zapraszają na zdalne szkolenie nt.:

1.„Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ (3 XII) i inne międzynarodowe święta osób niepełnosprawnych – geneza i znaczenie”

   [„Światowy Dzień Inwalidy” (III), „ Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych ” (5 V), …]

2. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych „Pomost” Nr 1/2020 (24). do pobrania w lokalu TWK-Wrocław (należy umówić się telefonicznie).

 

Szkolenie odbędzie się w środę 2.12.2020r. w godz. 17:00 - 20.00

Kontakt z Prezesem Józefem Patkiewiczem

Kontynuujemy zajęcia sportowe TWK - Wrocław na basenie AWF Wrocław 

Z wyrazami szacunku: 

Prezes: dr Józef Patkiewicz

Prezes Koła:

Konrad Szydłowski

Wiceprezes Koła:

dr Krystyna Gomulska

 

www.mops.wroclaw.pl