Koło Rehabilitacji i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego TWK-Wrocław zapraszają na zdalne szkolenie nt.:

 Mimo minusów i plusy 2020 

Szkolenie odbędzie się w środę 30.12.2020r. w godz. 17:00 - 20.00

Kontakt z Prezesem Józefem Patkiewiczem

1. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych "Pomost"  Nr 1/2020 (24). do pobrania w lokalu TWK - Wrocław

(należy umówić się telefonicznie) 

2. W styczniu 2021 kontynuujemy zajęcia sportowe (nurkowie, żeglarze)

TWK Wrocław na basenie AWF Wrocław

3. Następne zdalne zebranie Koła Rehabilitacji  i Zarządu TWK - Wrocław w dniu 13.01.2021 r.

 

Z wyrazami szacunku: 

Prezes: dr Józef Patkiewicz

Prezes Koła:

Konrad Szydłowski

Wiceprezes Koła:

dr Krystyna Gomulska

 

www.mops.wroclaw.pl 

 żródło grafiki: https://edialog.media