Towarzystwo organizuje bezpośrednią pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pomaga w sprawach bytowych, dożywiania, kształcenia, zatrudnienia, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i pomocniczy, likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych i społecznych.