Towarzystwo prowadzi różne formy szkolenia w zakresie rehabilitacji  dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych, rehabilitantów, organizatorów turystyki oraz kolportaż wydawnictw rehabilitacyjnych. Zajmuje się również związaną z tym działalnością wydawniczą.

TWK-Wrocław prowadzi też szeroką akcję popularyzującą tematykę ludzi niepełnosprawnych w pismach specjalistycznych, prasie, radiui telewizji.