POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - TWK

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Prezes – dr Józef Patkiewicz
Wiceprezes – dr Tadeusz Urban
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – mgr Waldemar Hoszkiewicz

 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK) jest ogólnopolskim eksperckim multidyscyplinarnym stowarzyszeniem społeczno-naukowym działającym od 1960 roku na rzecz ludzi niepełnosprawnych.

Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu (TWK-Wrocław) - pierwszy terenowy Oddział TWK w Polsce - od początku swego działania (23.11.1960 r.) aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu społecznie ważnych problemów związanych z kompleksową rehabilitacją medyczną, zawodową i społeczną ludzi niepełnosprawnych, likwidacją barier, zaopatrzeniem w sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, kształceniem, pracą, wypoczynkiem i informacją oraz pełną integracją społeczną. Jednym z ważnych kierunków działań Towarzystwa jest profilaktyka kalectwa oraz problematyka dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Od 2005 roku Oddział Wojewódzki TWK we Wrocławiu posiada status organizacji pożytku publicznego (24.05.2005).