W wieku 52 lat zmarł nasz kolega Senator RP Marek Plura, który piastował mandat senatora X kadencji z okręgu katowickiego. W poprzedniej kadencji był europosłem, wcześniej posłem na Sejm VI i VII kadencji. Marek Plura był aktywnym działaczem społecznym na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzinnego Śląska. Był posłem sprawozdawcą licznych ustaw i uchwał min. o języku migowym, równouprawnieniu osób niepełnosprawnych oraz wsparciu ich życiowej aktywności, a także poprawy systemu edukacji i zabezpieczenia społecznego. W 2006 r. był współzałożycielem Ogólnopolskiego Konwentu Organizacji Pozarządowych „Sprawnie dla Niesprawnych” i sekretarzem jego Komisji. Marek Plura był wówczas Przewodniczącym Delegatury Polskiej „A Hauter D’Homme” – Parlament bez Granic i Prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych AKCENT.

Fot. 1. Posiedzenie Komisji Ogólnopolskiego Konwentu Organizacji Pozarządowych „Sprawnie dla Niesprawnych” [Warszawa, 20-21.04.2006 r.].

Od lewej: Marek Plura – Sekretarz Komisji, Adam Kondzior - Przewodniczący Komisji, Józef Patkiewicz - Wiceprzewodniczący Komisji

(Fot. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST” 2/2006)

 

 

  

(Fot. Nie żyje senator Marek Plura© PAP/Tomasz Wiktor)

 

Bliskim Marka składamy wyrazy współczucia

Działacze Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - Wrocław II 2023