PRAWO – KALENDARIUM - 2018

2018.03.14

środa

Wrocław, ul. Joanitów 6, NFZ

Spotkanie dr. Józefa Patkiewicza – prezesa TWK-Wrocław ze Zbigniewem Hałatem – z-cą dyrektora ds. Medycznych Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu w sprawie strategii współpracy i przygotowań do Wojewódzkiej Konferencji z okazji 59. Światowego Dnia Inwalidy nt. „Osoby z niepełnosprawnością - Dolny Śląsk – 2018”.

2018.06.22

piątek

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie dr. Józefa Patkiewicza – prezesa TWK-Wrocław ze Zbigniewem Hałatem – z-cą dyrektora ds. Medycznych Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu w sprawie współpracy i Ustawy o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2018.06.26

wtorek

Wrocław, ul. Joanitów 6, NFZ

Konferencja prasowa Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu w sprawie Ustawy o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z udziałem dr. Józefa Patkiewicza – prezesa TWK-Wrocław. Prowadzenie: dyrektor Oddziału NFZ Andrzej Oćwieja.

 

2018.06.26

wtorek

Wrocław, ul. Joanitów 6, NFZ

Spotkanie dr. Józefa Patkiewicza – prezesa TWK-Wrocław ze Zbigniewem Hałatem – z-cą dyrektora ds. Medycznych Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu w sprawie współpracy i monitorowania realizacji Ustawy o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2018.09.28

piątek

Wrocław

ul. Nożownicza 4/1

Sala Fokusowa

Spotkanie konsultacyjne - badania (mające formę grup fokusowych) na temat nowych projektów rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zleceniodawca: Fundacja Republikańska; realizator konsultacji: firma Lokalne Badania Społeczne (LBS) z Warszawy. Ekspert: Józef Patkiewicz.