PUBLICYSTYKA – KALENDARIUM - 2019

 

ARTYKUŁY, REFERATY, WYDAWNICTWA

 

  • Patkiewicz J. Monitoring jakości życia osób z niepełnosprawnością.[w:] Hanuza J. (red.) Jakość życia – środowiskowe aspekty życia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2019, 13-34.

  • Patkiewicz J. (red.)Streszczenia. XLII Konferencja Naukowa „Medyczne, psychologiczne i społeczne czynniki jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” Wrocław 23.11.2018, TWK-Wrocław, Wrocław, 2019.

  • Patkiewicz J. Dzienniki 1963 - 2019. Wyd. Józef Patkiewicz, Wrocław, 2019.

  • Patkiewicz J. Centrum – Świebodzin - Patkiewicz Józef – Pamiętnik - 2019.Wyd. Józef Patkiewicz, Wrocław, 2019.

  • Hanuza J. (red.) Jakość życia – środowiskowe aspekty życia. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2019, dodruk.

  • Patkiewicz J. (red.) Miejsce osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej. Wyd. TWK-Wrocław, Wrocław, 2019

  • Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „Pomost”, Nr 1/2019 (22), Nr 2/2019 (23),

  • Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST” - wersja internetowa (od 2005) [www.twkwroclaw.pl]