EDUKACJA – KALENDARIUM - 2021

Zamieszczamy tutaj informacje o szkoleniach lub konferencjach organizowanych przez TWK-Wrocław i tych, na które zapraszani byli nasi działacze. Prosimy o przysyłanie informacji o innych szkoleniach planowanych lub odbytych.

Od 10.05.2021 r. zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

 www.mops.wroclaw.pl  

 

2021.01.05

wtorek

1000-1300

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Zarządu TWK-Wrocław, Koła Rehabilitacji i Kapituły Odznaczeń.

2021.01.13

środa

1700-2000

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Zarządu TWK-Wrocław i Koła Rehabilitacji [zdalne]

2021.02.17

środa

1200-1400

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Zarządu TWK-Wrocław i Koła Rehabilitacji [zdalne]

2021.02.
17-03.01

 

 

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław

2021.03.01

poniedziałek

1200-2000

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Zarządu TWK-Wrocław [stacjonarne i zdalne]. Rozmowa z prezesem Zarządu Głównego TWK

2021.03.05

piątek

1200-1300

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Zarządu TWK-Wrocław i Koła Rehabilitacji [stacjonarne i zdalne]

2021.03.17

środa

1200-1330

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Zarządu TWK-Wrocław i Koła Rehabilitacji [stacjonarne i zdalne]

2021.03.17

środa

1400-1500

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie przedstawicieli Zarządu TWK-Wrocław ze Społecznym Doradcą Prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, Radnym Wrocławia Michałem Piechelem i Dominikiem Golemą – Dyrektor Biura „Wrocław bez Barier” i Rzecznik ds. Dialogu Społecznego (Józef Patkiewicz, Bogumiła Piwowar)

2020.03.25

czwartek

1200-1300

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Zarządu TWK-Wrocław i Koła Rehabilitacji [stacjonarne i zdalne] - „Sprawozdanie finansowe TWK-Wrocław”

2021.03.29

poniedziałek

1700-2000

Wrocław

ul. Kluczborska 5/6, zdalne

Szkolenie online w ramach Akcji Masz Głos „Sposoby wpływania na działalność administracji publicznej”. Organizator: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides (Bona Fides Association)

2021.04.21

środa

759

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 – TWK

Wrocław

ul. Kluczborska 5/6, zdalne

Request for input: Survey on sport and social cohesion (Prośba o wkład: badanie dotyczące sportu i spójności społecznej). UNESCO Chair Team, Institute of Technology Tralee Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez mailchimpapp.net 

2021.04.22

czwartek

1325

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 – TWK,

ul. Kluczborska 5/6, zdalne

Na prośbę Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ponowne rozesłanie informacji dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (60 osób)

2021.04.26

poniedziałek

1117

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 – TWK, ul. Kluczborska 5/6,

Zaproszenie do projektu Katalizator Aktywności Zawodowej plus. (28 osób)http://www.fazon.pl/index.php?option=com_content&view=

category&layout=blog&id=2&Itemid=101

2021.04.26

poniedziałek

Wrocław ul. Kluczborska 5/6,

Działania promocyjne w ramach akcji Masz Głos”. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

2021.05.03

poniedziałek

Wrocław ul. Kluczborska 5/6

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” (3.05.1791

 

 

2021.05.05

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 – TWK

Wrocław,

Wrocław ul. Kluczborska 5/6

Przyroda bez Barier” (Nature without Barriers) - webinarium na platformie ZOOM ERASMUS+ Unii Europejskiej Nr projektu 2018-1-DE02-KA204-005222

2021.05.06

czwartek

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 – TWK

Wrocław,

Wrocław ul. Kluczborska 5/6

Important Survey on Assistive Technology and Sport Engagement

(Ważna ankieta dotycząca technologii wspomagających i zaangażowania sportowego). opracowana przez UNESCO Chair Team, Institute of Technology Tralee

2021.05.11

wtorek

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie szkoleniowe Koła Parkinsona „Sytuacja osób z chorobą Parkinsona a epidemia koronawirusa” mgr Danuta Ossowska-Tarsia – TWK-Wrocław [stacjonarne i zdalne]

2021.05.12

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – sytuacja w Polsce” [stacjonarne i zdalne]

2021.05.18

wtorek

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie szkoleniowe Koła Parkinsona „Sytuacja osób z chorobą Parkinsona a epidemia koronawirusa” mgr Danuta Ossowska-Tarsia – TWK-Wrocław. Wręczenie wyróżnień 60 lecia TWK-Wrocław (Danuta Ossowska-Tarsia, Teresa Chabło, Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Andrzej Tyws, Jolanta Ubowska, Alicja Leszczyńska, Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław) [stacjonarne i zdalne]

2021.05.18

wtorek

 

Akcja Masz Głos! szkolenie z praktycznej i podstawowej wiedzy o administracji lokalnej

2021.05.18

wtorek

Wrocław ul. Kluczborska 5/6

Spotkanie w ramach projektu „Fotel prezesa” dla uczestników Akademii Przyszłości (dzieci) [stacjonarne]

2021.05.26

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Moja Matka i Ja” i wręczenie wyróżnień z okazji 60 lecia TWK-Wrocław [stacjonarne i zdalne]

2021.05.29

sobota

Wrocław ul. Kluczborska 5/6

"Fotel Prezesa" – Józef Patkiewicz. Organizator: Stowarzyszenie "Wiosna" dla uczestników Akademii Przyszłości (dzieci).

2021.06.08

wtorek

Wrocław ul. Kluczborska 5/6

Spotkanie informacyjne MOPS-Wrocław z Organizacjami Pozarządowymi, które w br. roku w drodze konkursu pozyskały środki z PFRON będące w dyspozycji MOPS na realizację zadań z rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Celem spotkania będzie zapoznanie się z ofertą w/w organizacji, wymiana doświadczeń oraz propozycje współpracy między jednostkami. Spotkanie w formie zdalnej

2021.06.08

wtorek

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Spotkanie szkoleniowe Koła Parkinsona „Gorące tematy środowiska osób z chorobą Parkinsona – rola organizacji pozarządowej” mgr Danuta Ossowska-Tarsia – TWK-Wrocław [stacjonarne i zdalne]

2021.06.09

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Współpraca organizacji pozarządowych ON z wyższymi uczelniami” i wręczenie wyróżnień z okazji 60 lecia TWK-Wrocław [stacjonarne i zdalne]

2021.06.09

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Współpraca organizacji pozarządowych ON z wyższymi uczelniami - Dolnośląska Szkoła Wyższa” i wręczenie wyróżnień z okazji 60 lecia TWK-Wrocław. Goście: prof. Joanna Kruk-Lasocka, dr Bożena Bartosik – Dolnośląska Szkoła Wyższa [stacjonarne i zdalne]

2021.06.23

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Współpraca organizacji pozarządowych ON z wyższymi uczelniami - Uniwersytet Wrocławski” i wręczenie wyróżnień z okazji 60 lecia TWK-Wrocław. Gość: dr Urszula Dębska – Uniwersytet Wrocławski [stacjonarne i zdalne]

2021.07.14

środa

Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 - TWK

Zebranie Koła Rehabilitacji TWK-Wrocław „Rola organizatora turystyki osób niepełnosprawnych”, „Rola pełnomocnika ds. ON na wyższych uczelniach - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej - Horyzont" i wręczenie wyróżnień z okazji 60 lecia TWK-Wrocław. Gość: mgr Witold Szprynger - pełnomocnik ds. ON Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej - Horyzont[stacjonarne i zdalne]

 

 

 

Spotkania szkoleniowe Koła Rehabilitacji i Zarządu TWK-Wrocław (IX – XII 2021)

w siedzibie TWK-Wrocław we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 121

Tematy:

2021.09.08

Przegląd form wypoczynku letniego osób niepełnosprawnych”.

2021.09.22

Żegnamy lato, witamy jesień” (Muzeum Pana Tadeusza „Muzeum dostępne”, Koło Parkinsona, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Szkolenia w Szkołach Podstawowych, 45. Konferencja Naukowa ODRD).

2021.10.06

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego”.

2021.10.20

Rola ratowników (medycznych, WOPR, TOPR)”, 45. Konferencja Naukowa ODRD, Dzień Ratownictwa Medycznego – święto polskiego ratownictwa medycznego, po raz pierwszy obchodzone 13 października 2006 w Wyszkowie w województwie mazowieckim. Zostało ono powołane Ustawą z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.

2021.11.10

Zasady działania organizacji pozarządowych – TWK – Statut”, 103 lata Niepodległej – postawy wobec osób z niepełnosprawnością”, Prezentacja nowego Biuletynu Osób Niepełnosprawnych „Pomost” 1/2021.

2021.11.17

Zasady działania organizacji pozarządowych – finanse”.

2021.11.24

Zasady działania organizacji pozarządowych – współpraca”.

2021.12.08

Zasady organizacji spotkań w okresie pandemii koronawirusa”.

2021.12.15

Współpraca organizacji pozarządowych z wyższymi uczelniami – Dolnośląska Szkoła Wyższa”; spotkanie z pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych DSW [TWK-Wrocław - Wrocław ul. Jedności Narodowej 121 i Dolnośląska Szkoła Wyższa - ul. Strzegomska 55].

2021.12.17

XLV Konferencja Naukowa na temat:

Sytuacja osób z niepełnosprawnością w rzeczywistości epidemicznej - II
w ramach Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka (ODRD). Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu
i Dolnośląska Szkoła Wyższa [Wrocław, ul. Strzegomska 55 - Dolnośląska Szkoła Wyższa].

2021.12.29

Resume – 45. Konferencja ODRD”.

Gość: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 

- dr Dariusz Rutkowski.

 

Cykliczne comiesięczne wtorkowe otwarte spotkania

Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław (IX – XII 2021)

w siedzibie TWK-Wrocław we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 121

i w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu Rynek 58

Tematy:

Termin

Opis

21-24.02.2021

Zebranie przygotowawcze sprawozdawczo-wyborcze Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław [TWK-Wrocław].

11.05.2021

Sytuacja osób z chorobą Parkinsona a epidemia koronawirusa [TWK-Wrocław].

18.05.2021

Sytuacja osób z chorobą Parkinsona a epidemia koronawirusa” [TWK-Wrocław]. Wręczenie wyróżnień 60 lecia TWK-Wrocław (Danuta Ossowska-Tarsia, Teresa Chabło, Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Andrzej Tyws, Jolanta Ubowska, Alicja Leszczyńska, Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław) [stacjonarne i z].

8.06.2021

Gorące tematy środowiska osób z chorobą Parkinsona – rola organizacji pozarządowej” - TWK-Wrocław [stacjonarne i z].

14.09.2021

Podsumowanie działań Koła na rzecz osób z chorobą Parkinsona i dalsze perspektywy” – Dolnośląska Biblioteka Publiczna [stacjonarne i z].

12.10.2021

Spotkanie szkoleniowe i wyborcze Koła ParkinsonaWłasne doświadczenia chorych
i opiekunów w walce z chorobą Parkinsona”
– Dolnośląska Biblioteka Publiczna [stacjonarne i z].

9.11.2021

Własne doświadczenia opiekunów osób z chorobą Parkinsona”. Występ Chóru „Biesiada” Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Wrocławskiego – Dolnośląska Biblioteka Publiczna [stacjonarne i z].

14.12.2021

Doświadczenia osób z chorobą Parkinsona w okresie pandemii koronawirusa”. Występ Chóru „Biesiada” Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Wrocławskiego - Dolnośląska Biblioteka Publiczna [stacjonarne i z].