Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK-Wrocław utworzone zostało i działa w ramach Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 

we Wrocławiu od 1997 roku.

Celem działania Koła jest rozpowszechnianie informacji o chorobie Parkinsona, o metodach leczenia i stosowanych terapiach oraz organizowanie rehabilitacji i samopomocy członkowskiej mającej przeciwdziałać postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności, zwłaszcza wśród osób najciężej poszkodowanych.

 • Organizujemy cykliczne comiesięczne spotkania szkoleniowe ze specjalistami z Kliniki Neurologii, wyższych uczelni i firm farmakologicznych, na których wyświetla się również przeźrocza i filmy wideo na temat tej choroby.
 • Prowadzimy cykliczne cotygodniowe zajęcia rehabilitacyjne w sali gimnastycznej.
 • Rozprowadzamy materiały informacyjne, biuletyny i poradniki z instrukcjami
  do ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób z chorobą Parkinsona.
 • Organizujemy konferencje nt. choroby Parkinsona.
 • Organizujemy okolicznościowe integracyjne spotkania towarzyskie oraz imprezy kulturalne dla członków Koła.
 • Organizujemy wycieczki.

Zapraszamy serdecznie do wstąpienia do naszego Koła osoby chore, ich rodziny, opiekunów, przyjaciół oraz kadrę medyczną, lekarzy, rehabilitantów, psychologów, dziennikarzy.

Spotkania szkoleniowe odbywają się przeważnie w drugie wtorki miesiąca w budynku Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Rynek 58, III piętro, winda,
Sala im. T. Mikulskiego, od godz. 16.00.
Spotkania są otwarte, wstęp bezpłatny.

Terminy spotkań szkoleniowych w 2023 roku:

 • 17 stycznia 2023
 • 14 lutego 2023
 • 14 marca 2023
 • 11 kwietnia 2023
 • 16 maja 2023
 • 13 czerwca 2023
 • 12 września 2023
 • 10 październik 2023
 • 14 listopad 2023
 • 12 grudzień 2023

Spotkania i dyżury członków Zarządu Koła odbywają się w lokalu TWK we Wrocławiu
przy ul. Jedności Narodowej 121 w godz. 1330-1500. w pierwsze wtorki miesiąca.

 

Biuro Oddziału czynne

codziennie (z wyjątkiem świąt) 9 00 - 13 00 

 

 

Prezes TWK Wrocław:

dr Józef Patkiewicz