Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK utworzone zostało i działa w ramach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu od 1997 roku. Celem działania Koła jest rozpowszechnianie informacji o chorobie Parkinsona, o metodach leczenia i stosowanych terapiach oraz organizowanie rehabilitacji i samopomocy członkowskiej mającej przeciwdziałać postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności, zwłaszcza wśród osób najciężej poszkodowanych.

Organizujemy cykliczne comiesięczne spotkania szkoleniowe ze specjalistami z Kliniki Neurologii, wyższych uczelni i firm farmakologicznych, na których wyświetla się również przeźrocza i filmy wideo na temat tej choroby.

Prowadzimy cykliczne cotygodniowe zajęcia rehabilitacyjne w sali gimnastycznej.

Rozprowadzamy materiały informacyjne, biuletyny i poradniki z instrukcjami do ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób z chorobą Parkinsona.Organizujemy konferencje nt. choroby Parkinsona.

Organizujemy okolicznościowe integracyjne spotkania towarzyskie oraz imprezy kulturalne dla członków Koła.

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne i wycieczki. Zapraszamy serdecznie do wstąpienia do naszego Koła osoby chore oraz ich rodziny, opiekunów, przyjaciół oraz kadrę medyczną, lekarzy, rehabilitantów, psychologów, dziennikarzy.

Spotkania szkoleniowe odbywają się przeważnie w drugie wtorki miesiąca w budynku Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Rynek 58 od godz. 16.00.

Terminy spotkań szkoleniowych w 2017 roku:

17 stycznia 2017                      12 września 2017

21 lutego 2017                           10 października 2017

14 marca 2017                           14 listopada 2017

11 kwietnia 2017                      12 grudnia 2017

16 maja 2017

13 czerwca 2017

Spotkania i dyżury członków Zarządu Koła odbywają się w lokalu TWK we Wrocławiu
przy ul. Jedności Narodowej 121 w godz. 13:30-15:00.

W 2017 roku odbędą się one w dniach: 10.01, 14.02, 7.03, 4.04, 9.05, 6.06, 5.09, 3.10, 7.11, 5.12.

 

Prezes Koła:

mgr Danuta Ossowska - Tarsia

Prezes TWK Wrocław:

dr Józef Patkiewicz