Oddział współpracuje z innymi organizacjami, urzędami i instytucjami oraz firmami w zakresie problemów dotyczących osób niepełnosprawnych. Oddział Wrocławski TWK jest współzałożycielem związków stowarzyszeń: Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych „WROS”.