WYDAWNICTWA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM WE WROCŁAWIU

 

·     Twórczość i sztuka w życiu osób niepełnosprawnych, TWK-Wrocław, Wrocław, 1986

· Dziecko autystyczne - XIV ODRD, (Wrocław 26.10.1990), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1991

·   Patkiewicz J. (red.): Profilaktyka i rehabilitacja uzależnień - XVII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1993

·    Patkiewicz J. (red.): Wczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego - XVIII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1995

·    Patkiewicz J. (red.): Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa - XIX ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1996

·     Patkiewicz J. (red.): Formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - XX ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1997

·     Patkiewicz J. (red.): Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - XXI ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1998

·     Patkiewicz J. (red.): Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży – XXII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1999

·   Patkiewicz J. (red.): Udział rodziny w kompleksowej rehabilitacji i życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - XXIII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1999

·      Patkiewicz J. (red.): Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku - XXIV ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2000

·         Patkiewicz J. (red.): Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - XXV ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2001

·         Patkiewicz J. (red.): Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - XXVI ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2002

·         Patkiewicz J.: Turystyka wodna, Regionalny Oddział PTTK, Białystok 2003.

·    Patkiewicz J. (red.): Partnerstwo osób niepełnosprawnych w rekreacji, turystyce i sporcie – My Europejczycy – Wrocław 2003, TWK-Wrocław, Wrocław 2003.

·    Patkiewicz J. (red.): Jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej - XXVII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2004

·     Patkiewicz J. (red.): Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się - XXVIII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2004.

·  Migasiewicz J., Bolach E., Patkiewicz J., Kiczko A. (red.): Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, TWK-Wrocław, Wrocław, 2004.

·      Patkiewicz J. (red.): Odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności - XXIX ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2006

·         Migasiewicz J., Bolach E., Patkiewicz J. (red.): Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - Tom 2, TWK-Wrocław, Wrocław, 2006

·     Patkiewicz J. (red.): Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD) - XXX ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2006

·         Patkiewicz J.: Partnerstwo osób niepełnosprawnych, TWK-Wrocław, Wrocław, 2007

·      Patkiewicz J. (red.): Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (XXXI ODRD), TWK-Wrocław, Wrocław, 2007

·  Ścieżka dydaktyczna w Mrozowie dostępna dla osób niepełnosprawnych (Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia), TWK-Wrocław, Wrocław, 2007 (1000 egz.)

·         Migasiewicz J., Bolach E., Patkiewicz J. (red.): Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - Tom 3, TWK-Wrocław, Wrocław, 2008

·     Patkiewicz J. (red.): Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji. TWK-Wrocław, Wrocław, 2008

·     Patkiewicz J. (red.): Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji. TWK-Wrocław, Wrocław, 2008

·   Patkiewicz J. (red.): Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. TWK-Wrocław, Wrocław, 2011

·   Bolach E., Kochański M., Patkiewicz J. (red.): VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” Wrocław 30.11-1.12.2012 – Streszczenia, AWF-Wrocław, TWK-Wrocław, Wrocław, 2012

·    Patkiewicz J.: Pół wieku pasji nurkowej osób niepełnosprawnych 1963 -2013. TWK-Wrocław, Wrocław, 2012

·       Bolach E., Kochański M., Patkiewicz J. (red.): VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” Wrocław 5-6.12.2014 – Materiały konferencyjne i streszczenia. AWF-Wrocław, TWK-Wrocław, 2014

·       Patkiewicz J.: Pół wieku pasji nurkowej osób niepełnosprawnych 1963 -2013 – II wydanie. TWK-Wrocław, 2014

·      Patkiewicz J.: Związek nurkowania ekstremalnego z jakością życia osób niepełnosprawnych. TWK-Wrocław, Wrocław, 2015

·    Patkiewicz J. (red.): Medyczne, psychologiczne i społeczne aspekty aktywności   fizycznej w kształtowaniu zdrowia ludzi z niepełnosprawnością. TWK-Wrocław, Wrocław, 2015

·    Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST”, 1-4/2006, 1-4/2007, 1-4/2008, 1-4/2011, 1/2015 i wersja internetowa [www.twkwroclaw.pl]

      Patkiewicz J. (red.) Każde dziecko z niepełnosprawnością będzie dorosłym i seniorem.
TWK-Wrocław, Wrocław, 2015

· Patkiewicz J. (red.) Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka.
TWK-Wrocław, Wrocław, 2016

· Bolach E, Kawczyński A. (red.) Adaptacyjna aktywność fizyczna. AWF-Wrocław,
TWK-Wrocław, Wrocław, 2017
· Patkiewicz J. (red.) Wady postawy – problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne.
TWK-Wrocław, Wrocław, 2018
· Patkiewicz J. (red.) Medyczne, psychologiczne i społeczne czynniki jakości życia osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. TWK-Wrocław, Wrocław, 2018
· Hanuza J. (red.) Jakość życia – środowiskowe aspekty życia. Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2019, dodruk TWK-Wrocław
· Patkiewicz J. (red.) Miejsce osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej. Wyd.
TWK-Wrocław, Wrocław, 2019
· Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST” (od 2006), 1-4/2006, 1-
4/2007,1-4/2008, 1-4/2011, 1/2015, 1/2016, 1-2/2017, 1/2018, 1-2/2019
· Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST” - wersja internetowa (od
2005) [www.twkwroclaw.pl]

 

 

        Działacze Oddziału są też między innymi współautorami takich pozycji, jak:

 

·         Czyżewski K., Hora Z., Klęska, nadzieja, życie, Ossolineum, Wrocław 1974: [Jan (Patkiewicz J.): Jan przezwycięża zły los, 159-193].

· Kostrzewa E., Marek E., Patkiewicz J., Piechota S., Wójcik M.: Vademecum niepełnosprawnych, WOZiRON, Wrocław, 1993.

·      Bełz A., Moczar P., Drogoś R., Dziadowicz A., Grzegorski S., Kotiuszko M., Medygrał H., Patkiewicz J., Ryturska M., Ziarnik A.: CIS - Informator o organizacjach i instytucjach działających na polu pomocy społecznej we Wrocławiu i regionie wrocławskim - 2000, Wspólnota Robocza Organizacji Socjalnych „WROS”, Wrocław, 2000.

·    Berent-Mieszczanowicz R., Flis K., Flis M., Gąsowska E., Patkiewicz J., Zalewska D.: CIS – Informator o organizacjach i instytucjach pomocowych działających na polu pomocy społecznej w województwie dolnośląskim – 2004, Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych „WROS” Wrocław, Wrocław, 2004.

·      Famulla G., Moskowiak B., Patkiewicz J.: Vorwort – Ein Blick zurück  und zugleich nach vorne; Przedmowa – Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość. [w:] Gemeinsam für ein soziales und bürgerschaftliches Europa deutsch-polnische Zusammenarbeit im sozialen Bereich; Wspólnie na rzecz Europy socjalnej i obywatelskiej polsko-niemieckiej współpracy socjalnej, Paritätischer Niedersachsen e. V., Hannover 2006, s. 8-11.