TWK - Wrocław upowszechnia w środowisku osób niepełnosprawnych wartościowe formy kultury (teatr, muzea, czytelnictwo, krajoznawstwo, twórczość i sztuka.

 

Konferencjom i sympozjom towarzyszą wystawy prac plastycznych i występy artystyczne ludzi niepełnosprawnych, wystawy wydawnictw rehabilitacyjnych, wystawy sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, pomocniczego, medykamentów oraz integracyjne imprezy kulturalne i krajoznawczo-turystyczne dla osób niepełnosprawnych. 

 

 TWK - Wrocław organizuje konkursy kronik i prac plastycznych, fotograficznych i literackich na temat „Partnerstwo osób niepełnosprawnych w rekreacji, turystyce i sporcie – My Europejczycy” (2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011).